Saudijska Arabija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Snab­d­je­van­je saudi­jskom naftom dio je pro­gra­ma us­postavl­jan­ja neza­v­is­nos­ti Grčke od ruskih en­er­gena­ta i očeku­je se da će biti dovršeno nared­nih sed­mi­ca.

Published On 16 Mar 2022