Grenland

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik SAD-a Don­ald Tramp obra­zložio je svo­ju od­luku o otkazi­van­ju pos­je­ta Dan­skoj. Reak­ci­ju danske pre­mi­jerke, koja je javno odbi­la nje­govu ponudu za kupovi­nom Gren­lan­da, naz­vao je zlob­nom. Gren­land je au­tonom­na ter­i­tori­ja s 58.000 stanovni­ka, ko­jem je 80 pos­to površine prekriveno ledom, ali je na strateš­ki važnoj lokaci­ji.

Published On 22 Aug 2019