Slovenske sudije u ‘bijelom štrajku’, traže da se plate usklade sa platama političara

Osnovna plata sudija na početku karijere je blizu 2000 eura neto, što je za gotovo 1000 eura manje od primanja najmanje plaćenih zastupnika i 600 eura više od prosječne plate u Sloveniji.

Sudsko vijeće Slovenije zatražit će od Ustavnog suda te zemlje da provede svoju raniju odluku o usklađivanju plata sudija i tužilaca s primanjima političkih zvaničnika.

Ustavni sud Slovenije je prošle godine odlučio da su plate sudija i tužilaca značajno manje od primanja političara, čime se ugrožava nezavisnost pravosuđa te narušava princip diobe vlasti.

Presudom je vlastima dat rok do 3. januara ove godine da usklade primanja u pravosuđu i politici, ali predstavnici vlade tvrde da odluku nije moguće provesti u tom roku.

Najavili su da će plate u pravosuđu biti obuhvaćene reformom plata u cijelom javnom sektoru, čime sudije i tužioci nisu zadovoljni, zbog toga od Ustavnog suda očekuju da svojom odlukom odredi visinu plata.

Zbog kašnjenja provedbe odluke o platama, sudije su u takozvanom bijelom štrajku.

Osnovna plata sudija na početku karijere je blizu 2000 eura neto, što je za gotovo 1000 eura manje od primanja najmanje plaćenih zastupnika i 600 eura više od prosječne plate u Sloveniji.

Izvještava Gašper Lubej.

 

Izvor: Al Jazeera