Podizanje nove ograde između Rusije i Norveške

Gradnja ograde na granici Norveške i Rusije trebala bi biti završena za nekoliko sedmica. Izbjeglice i migranti koriste to područje kako bi ušli u Evropu. Mnogi smatraju da je ograda nepotrebna i da ugrožava sliku o Norveškoj kao pacifističkoj zemlji.