Aljaska na udaru klimatskih promjena

Arktik je na udaru klimatskih promjena mnogo više nego drugi dijelovi svijeta.Na Aljasci je prosječna godišnja temperatura porasla za 4 stepena.Snijega i leda sve je manje.

Arktik je na udaru klimatskih promjena mnogo više nego drugi dijelovi svijeta.
Na Aljasci je prosječna godišnja temperatura porasla za 4 stepena.
Snijega i leda sve je manje.