Evropska prijestolnica kulture: Novom Sadu se otvara kapija novih mogućnosti

Shuji Kogi je generalni sekretar EU – Japan fest Komiteta, tačnije fondacije koja učestvuje u sklopu projekta Evropska prestonica kulture od samog starta.

Gospodin Kogi je deo te fondacije isto tako – od samog početka. Učestvovao je u rastu projekta EPK koji, kako sam uočava, pre 25 godina nije značio mnogo, a danas je privilegija nositi tu titulu. Nedavno je posetio Novi Sad, koji će biti Evropska prestonica kulture 2021. godine.

Kroz razgovor koji vodimo, o njegovom iskustvu, potencijalima grada koje treba razviti…. otvara se priča o odnosu identiteta i globalizacije ili kako sačuvati granice, a opet učiniti ih fluidnim i omogućiti kvalitetnu komunikaciju sa Drugim.

  • Na čelu ste Fondacije EU- Japan Fest 25 godina. Kada se osvrnete iza sebe, šta vidite?

– Pre 25 godina biti Evropska prestonica kulture nije značilo ništa, a danas znači toliko toga. Gradovima znači ta titula, veoma je važno da je ne shvate kao postizanje cilja, nego kao kapiju koja otvara nove mogućnosti.

  • Novi Sad će biti Evropska prestonica kulture 2021. godine. Novi Sad je prilično mlad grad. Po čemu nalazite da je interesantan?

– Znate, čini mi se da smo zaboravili na iskustvo koje smo imali pre 70 godina. Kada to kažem, mislim na iskustvo Prvog i Drugog svetskog rata. Ovaj teren nosi sveže sećanje na poslednje balkanske ratove. Deljenje tih sećanja mi se čini veoma važnim, zato što možemo naučiti puno iz tih iskustava i opomenuti se. Smatram da demokratija nije idealan sistem, ali ona dopušta slobodu izbora. Na primer uzmite ideju Brexita – Britanci su napravili izbor i sada nema vraćanja na staro. Sa druge strane, Evropa dopušta neometano kretanje unutar njenih granica. Umetnost ne poznaje granice i u toj jednostavnoj činjenici leži njena moć. Ne postoje pasoši, ni kontrole, postoji umetnik, njegov, odnosno njen rad i razumevanje tog rada.

  • Koji projekti su zanimljivi EU- Japan Fest fondaciji?

– Mi zapravo podržavamo one projekte koje podržava Novi Sad kao Evropska prestonica kulture. Zato ne smatram mudrim da govorimo o budžetu, recimo, kao o nečem što je na prvom mestu. Iz prostog razloga što iz iskustva znam gradove koji su imali velike budžete, ali nisu izveli dobre projekte. Važno je imati jasnu viziju, bez toga ne možete uraditi ništa.

  • Šta je, po Vašem osećaju, važno, kada govorimo o stvaranju jasne vizije?

– Važno je znati sledeće: o čemu zapravo govorimo kada govorimo o susretu različitih kultura? Nedostatak razumevanja između različitih kultura je savršeno prirodna stvar. Ukoliko dolazimo iz različitih kultura, a razumemo se od starta savršeno, to znači jedno – da ne slušamo pažljivo jedni druge. Veoma je dobro kada se ne razumemo u potpunosti, kada razumevanje drugog počne, tada počinje upoznavanje, uspostavljanje poverenja. Važno je videti drugog, razgovarati licem u lice, ostvariti kontakt očima. Vidite, u ovoj digitalizovanoj eri u kojoj živimo, ništa ne može zameniti susret očima.

  • Pošto ste se prvi put susreli sa Novim Sadom oči u oči, gde vidite njegove specifične potencijale kao buduće Evropske prestonice kulture?

– Postoji jasan stav među zemljama  članicama Evropske unije – da Unija jeste osigurala mir na ovom području i to u zaista zadivljujućoj meri. Zapravo, jasno je svima da su veliki benefiti postignuti zahvaljujući pomirenju naroda na ovim prostorima u kojem je učestvovala EU, iako se ljudi umeju žaliti na ono što bismo nazvali svakodnevni život. Tokom posete gradu osetio sam da ljudi žele da budu deo Evropske unije i da su spremni da učine puno da bi opravdali titulu Evropske prestonice kulture, koju je Novi Sad dobio kao grad zemlje kandidata za članstvo u EU. Novi Sad kao EPK učiniće još raznovrsnijom tu titulu, sigurno.

Znam da postoje određeni problemi koje treba prevazići: teška prošlost koju je ova zemlja prošla kroz konflikt sa Kosovom, ali je važno ne zaboraviti teška sećanja, a učiniti korak napred, u budućnost. Velika budućnost čeka onog koji se ume nositi sa bolnom istorijom. Smatram da Novi Sad poseduje ono što možemo nazvati esencijalni duh koji služi osnovnoj ideji EU i očekujem da će grad negovati i razviti taj duh u polju umetnosti i kulture.

  • Kako vidite budućnost projekta Evropska prestonica kulture?

– Danas je to globalni projekat i gradovi koji su deo tog projekta zajednički kreiraju budućnost. Dvadesetprvi vek je era u kojoj možemo deliti kulturu i umetnost uz uzajamno poštovanje. Sa druge strane, neophodan uslov za globalizaciju leži u tome da ljudi ponovo preispitaju, upoznaju svoj identitet. Siguran sam da će Novosađani naći svoj istinski put ka globalizaciji, negujući svoj identitet kao Srbi. Veze koje stvaramo sa gradovima evropskim prestonicama kulture su dugotrajne i uvek im se radujemo. Tako je, naravno, i u ovom slučaju.

Izvor: Al Jazeera