Vojni puč u Turskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turske vlasti naredile su hapšen­je 238 os­o­ba u op­eraci­ji koja ima za cilj os­um­n­jičene pri­pad­nike vo­jske navod­no povezane s imamom za koga Ankara tvr­di da sto­ji iza propa­log pokuša­ja puča.

Published On 19 Jan 2021