Voda

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mnoge zeml­je Bliskog is­to­ka zane­mar­ile su skep­ti­cizam stručn­ja­ka i nas­tavile su planove za vješ­tačko izvlačen­je even­tu­alne vlage iz obla­ka.

Published On 30 Aug 2022

Slo­je­vi zeml­je koji su nekad bili pod vodom uskovit­lali su se u oblake prašine prošarane kalci­jem, sumporom i ar­senom, prirod­nim el­e­men­tom koji je povezan s rakom i urođen­im man­a­ma.

Published On 14 Jul 2022