Vještačka inteligencija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uni­ja bi u vješ­tačku in­teligen­ci­ju i blockchain tehnologi­ju tre­bala ula­gati 10 mil­i­jar­di eura godišn­je kako bi isko­ris­ti­la po­ten­ci­jal za razvoj dig­i­talne i ze­lene ekonomi­je i sustigla konkurente.

Published On 14 Jun 2021