Umjetna inteligencija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok su se rani­je um­jet­nom in­teligen­ci­jom bav­ili napred­ni pro­grameri i is­traži­vači, sada AI može ko­ris­ti­ti svako sa pris­tupom in­ter­ne­tu.

Published On 02 Mar 2021