Šefik Džaferović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Ne pos­to­ji adek­vat­na kaz­na za Mladića i niš­ta ne može vrati­ti u živ­ot ubi­jene i os­ig­u­rati pot­puni prav­du ako imamo u vidu mon­struoznost zloči­na’, rekao član Pred­sjed­ništ­va BiH Še­fik Džafer­ović.

Published On 08 Jun 2021