Oružani obračun

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovih dana iz Amerike sve je pop­ut rafala pokosi­la vi­jest da se na ta­mošn­jem tržiš­tu, u legal­noj pro­da­ji, po­jav­i­la au­tomats­ka puš­ka nami­jen­je­na dje­ci – pra­va puš­ka.

blog by Miroslav Filipović
Published On 27 Feb 2022