Nogometne lige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bila je to prva pob­je­da Brightona u posljed­njih 11 među­sob­nih lig­ašk­ih utak­mi­ca, te prvi po­raz lon­don­skog sas­ta­va u posljed­njih 10 utak­mi­ca u svim tak­mičen­ji­ma.

Published On 29 Oct 2022

‘Pogleda­jte samo evropske klubove i ko­liko je tamnoputih tren­era na tren­er­skim klu­pa­ma, iako smo jed­nako do­bri kao i svi os­tali. Nis­mo u is­tom položa­ju’, tvr­di fran­cus­ki tren­er Patrick Vieira.

Published On 26 Oct 2022