Regionalna integracija u regiji MENA: Poziv za djelovanje

Države MENA-e su na ivici važnih regionalnih inicijativa za integraciju koje će donijeti prijeko potrebni napredak.

Države regije MENA danas imaju snažan ekonomski podstrek da ubrzaju svoje napore za regionalnu integraciju (Reuters)

Bliski istok i sjeverna Afrika (MENA) je regija koja obiluje ljudskim i prirodnim resursima, zajedničkom kulturom i jezicima i dobro uspostavljenim naslijeđenjem vještine trgovanja.

Sa ukupnom populacijom koja je blizu one u Evropskoj uniji, regija MENA je, međutim, najmanje integrisana u svijet. Dok se trude da kreiraju još radnih mjesta, privuku još investicija, ubrzaju rast i oporave se od pandemije, države regije MENA imaju snažan ekonomski podsticaj da ubrzaju svoje napore u oblasti regionalne integracije.

Regija MENA je na raskršću regionalne trgovine kroz historiju. Države su ranije uspostavile niz multilateralnih, regionalnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma, sa ograničenim opipljivim rezultatima. Dobrobiti regionalne integracije uključuju prelijevanje rasta, veća tržišta i ekonomije obima proizvodnje. Njih su svjesni ekonomisti, trgovci i farmeri u regiji MENA. Ne nedostaje rezon ili kapacitet da se integrišu, već prije osjećaj hitnosti da se integraciji da prioritet i da se krene s njom.

Prilike za regionalnu integraciju uključuju energiju i vodu i izvjesne geografske regije unutar MENA-e. Oni bi se okoristili od naprednog dijaloga, temeljnog tehničkog rada i obećanja snažnog i pozitivnog ekonomskog utjecaja koji se gotovo odmah osjeti.

Ključne energetske inicijative

S izuzetkom država iz Zaljevskog vijeća za saradnju (GCC), energetski sektor u MENA-i je povezan ali nije integrisan. To znači da se samo dva posto struje proizvedene u regiji MENA razmijeni između ovih država svake godine. Prepoznajući dobrobiti, Arapsko ministarsko vijeće za struju (AMCE), pod Ligom arapskih država (LAS), prioritet je dalo uspostavljanju Panarapskog tržišta za struju (PAEM).

Svjetska banka je uključena u ovu inicijativu i davala je tehničku pomoć i savjete. Zaista, PAEM ima ambiciozan cilj da poveća prekograničnu trgovinu strujom sa trenutnih dva posto na 40 posto do 2035. Ovo će opremiti regiju MENA sa jednim od najvećih višedržavnih integrisanih sistema u svijetu, proizvodeći ukupni kapacitet od više od 600 gigavata do 2035.

U sjevernoj Africi, povećavanje postojeće regionalne energetske razmjene sa evropskim mediteranskim državama trebalo bi biti prošireno. Na mom nedavnom sastanku sa arapskim guvernerima tokom godišnjih sastanaka Svjetske banke, naglasio sam potrebu da se održe i ubrzaju ove ključne regionalne energetske inicijative i da se da prioritet postupcima koji će pomoći da se ublaži nesrazmjer ponude i potražnje diljem mnogih država u regiji MENA.

Činjenica da se većina vode u regiji MENA također dijeli predstavlja priliku da se ubrzaju regionalni napori na integraciji. U regiji MENA, svi veliki riječni slivovi, pritoke i akviferi podzemnih voda se smatraju zajedničkim vodama. Kako se povećava pritisak zbog klimatskih promjena, rasta populacije i razvoja, postat će sve važnije da se razviju adekvatni okviri za unapređenje regionalne saradnje. Prisutan je veliki niz globalnih primjera koji pokazuje moć vode kao katalizatora za saradnju.

Promocija ekonomskog prosperiteta

Kao rezultat, jačanje prekogranične vodene saradnje može biti moćan alat ne samo za poboljšanje vodene sigurnosti u državama u regiji, već i za promociju ekonomskog prosperiteta i veće saradnje.

Konačno, i kako je opsiano u nedavnoj ažuriranoj verziji pristupa Svjetske banke regionalnoj integraciji u Africi, ključno je ojačati i omogućiti snažne historijske i socioekonomske veze koje postoje između država Magriba i onih iz subsaharske Afrike. Dok čekamo Afrički kontinentalni sporazum o slobodnoj trgovini (AfCFTA), sada je vrijeme da se prošire i prodube postojeće platforme za regionalnu saradnju, između ostalog i u poljoprivredi i u digitalnim sektorima gdje je napredak najpotrebniji, i da se istraže dodatne prilike za regionalnu integraciju između sjeverne i subsaharske Afrike.

Dok su izazovi uspostavljanja i održavanja regionalne trgovine, infrastrukture i institucija značajni, države iz regije MENA su na ivici važnih regionalnih inicijativa za integraciju koje će pružiti prijeko potrebna poboljšanja učinkovitosti, diverzifikaciju, izgradnju povjerenja i zeleni rast – a svi će oni igrati ulogu katalizatora u ekonomskom rastu i smanjenu siromaštva u MENA-i. Svjetska banka je spremna da odigra svoju ulogu u unapređenju ove agende usmjerene prema budućnosti.

Izvor: Al Jazeera