Američka studija: Ažurirane vakcine nude bolju zaštitu

Vakcine nude povećanu zaštitu od novih varijanti kod ljudi koji su prethodno primili do četiri doze starije vakcine, pokazala je studija provedana u SAD-u.

Do sada je ubrizgano oko 35 miliona ažuriranih vakcina širom SAD-a (Keystone)

Ažurirane vakcine protiv COVID-19 nude povećanu zaštitu od novih varijanti kod ljudi koji su prethodno primili do četiri doze starije vakcine, pokazala je studija provedana u Sjedinjenim Američkim Državama.

Studijom je bilo obuhvaćeno više od 360.000 ljudi, a objavljena je u Sedmičnom izvještaju o morbiditetu i mortalitetu (MMWR), epidemiološkom pregledu koji objavljuju američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Studija nudi prvi dokaz da nove vakcine Pfizer-BioNTecha i Moderne pružaju bolju zaštitu u usporedbi s originalnim vakcinama.

Od njihovog uvođenja u septembru, boosteri koji sadrže originalnu i omikron BA.4/5 varijantu korona virusa pružili su veću korist mlađim odraslim osobama u dobi od 18 do 49 godina od onih u starijoj dobnoj grupi.

Ubrizgano 35 miliona ažuriranih vakcina

Kada su davani u razmaku od osam ili više mjeseci, relativna efikasnost novih boostera u usporedbi s originalnim vakcinama bila je 56 posto kod osoba u dobi od 18 do 49 godina, 48 posto kod onih u dobi od 50 do 64 godine i 43 posto kod ljudi u dobi od 65 godina i starijih, pokazalo je istraživanje.

Varijacije u efikasnost bile su manje, u rasponu od 28 do 31 posto, kada je dovakcinacija bila u razmaku od dva do tri mjeseca.

Autori studije, međutim, upozoravaju da se sudionici možda nisu sjećali svog statusa vakcinisanja, prethodne historije infekcija i bolesti te da je slabo prihvatnje dvovalentnih boostera moglo utjecati na rezultate.

Do sada je ubrizgano oko 35 miliona ažuriranih vakcina širom SAD-a, što znači da ih je primilo oko 10 posto ukupne populacije, prema vladinim podacima.

Autori su upozorili da se dominantne varijante stalno mijenjaju.

U samo posljednja dva mjeseca podvarijante BQ.1 i BQ.1.1 postale su dominantne u SAD-u, a vakcine su ažurirane na osnovu prethodno dominantne BA.5 podvarijante omikrona.

Izvor: Agencije