UN za moratorij na sisteme vještačke inteligencije

Više je nego stvaran rizik od diskriminacije vezan za odluke zasnovane na vještačkoj inteligenciji, navodi UN-ova povjerenica za ljudska prava.

U izvještaju se posebno naglašava sve češća upotreba sistema zasnovanih na vještačku inteligenciju od strane snaga reda (EPA - Ilustracija)

Ujedinjene nacije pozvale su u srijedu da se uvede moratorij na neke sisteme vještačke inteligencije kao što je prepoznavanje lica, dok se ne ustanove elementi za zaštitu ljudskih prava, prenosi agencija Beta pozivajući se na AFP.

„Tehnologije vještačke inteligencije mogu imati negativne efekte, čak katastrofalne ako se koriste a da se nedovoljno uzima u obzir način na koji one utiču na ljudska prava“, rekla je Michelle Bachelet, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava.

Veliki rizik

Ona je pozvala da se procijeni rizik različitih sistema koji se oslanjaju na vještačku inteligenciju za pravo na privatni život ili slobodu kretanja i izražavanja i zatim da se zabrane ili da se snažno reguliraju oni koji predstavljaju najveću opasnost.

Ali, dok se čeka da se te procjene završe, države trebaju uvesti moratorij na tehnologije koje potencijalno predstavljaju veliki rizik, rekla je Bachelet, bivša predsjednica Čilea, prilikom predstavljanja novog izvještaja svoje službe posvećenog toj temi.

Izvještaj napravljen na zahtjev Vijeća UN-a za ljudska prava razmatrao je kako su te tehnologije često upotrijebljene, a da prethodno nije propisno procijenjeno kako funkcioniraju ni kakav utjecaj će imati.

Loše funkcioniranje vještačke inteligencije spriječilo je ljude da dobiju socijalnu pomoć, nađu posao ili je dovelo do hapšenja nevinih ljudi na osnovu sistema prepoznavanja lica koji nisu dobro urađeni i ne mogu ispravno prepoznati osobe sa, na primjer, afričkim crtama.

Rizik od diskriminacije

„Više je nego stvaran rizik od diskriminacije vezan za odluke zasnovane na vještačkoj inteligenciji – radi se o odlukama koje mogu mijenjati, stigmatizirati ili naškoditi jednom ljudskom životu“, rekla je UN-ova zvaničnica.

U izvještaju se navodi kako se vještačka inteligencija razvija na osnovu ogromnih baza podataka čije sastavljanje je često vrlo netransparentno. Te baze podataka bi mogle biti i same loše sastavljene, zastarjele i da prema tome doprinose kršenju ljudskih prava.

U izvještaju se posebno naglašava sve češća upotreba sistema zasnovanih na vještačku inteligenciju od strane snaga reda.

Izvor: Agencije