Diskriminacija osoba afričkog porijekla ‘svakodnevna’ u EU

Svaki treća osoba afričkog porijekla doživjela je rasne uvrede u posljednjih pet godina (EPA)

Osobe afričkog porijekla su suočene sa “svakodnevnom” diskriminacijom širom Evropske unije, navodi se u izvještaju Agencije EU-a za temeljna prava.

Ove osobe žive u lošijim stanovima i teže dobijaju posao, a na ulici ih se vrijeđa na rasnoj osnovi i policija ih češće zaustavlja, navodi se u izvještaju.

Posebno su na poslu i na tržištu rada diskriminirane mlađe osobe afričkog porijekla.

U nekim evropskim zemljama do 76 posto njih ne radi, ne školuje se ili ne osposobljava za rad, u uporedbi prema osam posto opće populacije.

Gotovo 45 posto osoba afričkog porijekla živi u pretrpanim stanovima, prema 17 posto ukupnog stanovništva, dok samo 15 posto posjeduje stan ili kuću, nasuprot 70 posto opće populacije.

Sramotna i frustrirajuća stvarnost

Svaka treća osoba afričkog porijekla doživjela je rasne uvrede u posljednjih pet godina, a njih 24 posto zaustavila je policija.

Agencija je pozvala članice Unije da donesu upute za policijsko postupanje.

“Stvarnost je i sramotna i frustrirajuća: rasizam prema boji kože i dalje je svakodnevna pojava u EU”, rekao je direktor Agencije Michael O'Flaherty.

Izvještaj se odnosi na 12 zemalja članica EU-a, a izrađeno je na temelju informacija prikupljenih od 25.000 ljudi imigrantskog ili manjinskog porijekla, uključujući gotovo 6.000 osoba afričkog porijekla.

Izvor: Agencije