Njemačka: Školovanje islamskih teologa i pedagoga

Njemačka je jedna od prvih zemalja Evropske unije, koje su na svojim univerzitetima pokrenule postdiplomske studije za školovanje islamskih teologa i pedagoga.

Armin i Adem većinu svog vremena provode uz kniigu.

Porijeklom su iz Bosne i Hercegovine, a odlučili su studirati islamsku teologiju, ne u arapskom svijetu nego u Njemačkoj na univerzitetu u Frankfurtu.

Važnost jezika

”Trebamo biti svjesni da nama ovdje, na ovim prostorima, treba tradicija islama i obuka imama koji će biti u stanju govoriti i njemački jezik”, kazao je student Teologije Adem.

”Ja bih rekao da je kvalitet studija jako dobar, jer ne istražujemo islam samo sa teološkog stava, već i sa sociološkog. Imamo, naprimjer, predmet ”Islam i muslimani u europskom kontekstu”. Istražujemo dimenziju islamske kulture i religije sa estetičkog stava. Učimo i kaligrafiju, umjetnost, učimo o mističnim muzičkim instrumentima, imamo i islamsku pedagogiju. Imamo i obavezan modul o međureligijskom dijalogu”, dodao je on.

Ideja o školovanju islamskih teologa i pedagoga postoji već neko vrijeme u evropskim akademskim krugovima.

”Brojne evropske zemlje godinama razvijaju nastavne planove i programe za izučavanje islamske teologije i pedagogije. Njemačka je među prvima koja je pokrenula taj studij na svojim univerzitetima”,  izvijestio je Al Jazeerin reporter Harun Karčić.

Do sada je praksa bila da svaka muslimanska zajednica u Njemačkoj dovede imame iz zemlje porijekla. 

Međutim, ti imami nisu poznavali jezik, kulturu i historiju.

Bilo je i slučajeva gdje su tumačili islam na način koji nije odgovarao evropskom kontekstu.

Zato je njemačka vlada odlučila pokrenuti vlastiti univerzitetski studij islamske teologije i pedagogije. Trenutno se to odvija na četiri univerziteta širom zemlje. Armina Omerika jedna je od profesorica na institutu.

“Ideja je sazrela u zadnjih deset godina. A ona proizilazi iz jedne specifične situacije koju imate u Njemačkoj – ta situacija se sastoji od činjenice da je vjeronauka – jedini školski predmet koji je garantiran njemačkim ustavom. I da vjerske zajednice, odnosno djeca i roditelji, koji žele da odgajaju djecu u vjerskom smislu, imaju ustavom garantirano pravo na to“, kazala je Armin Omerika sa Univerziteta u Frankfurtu.

Islamsko znanje

Dekan Instituta za izučavanje islamske kulture i religije kaže da je njihov program specifičan, jer obuhvata ne samo tradicionalno islamsko znanje nego i evropsku filozofiju i historiju.

“Oni kao studenti muslimani koji su odrasli u Njemačkoj lahko mogu povezati islamske mislioce poput Al-Gazalija sa evropskim filozofima poput Kanta ili Hobbsa o kojima su učili u školama. Čuli su za Al-Gazalija, ali ne znaju mnogo o tome. Sada je izazov da oni povežu islamsko znanje sa onim o čemu su učili u njemačkim školama“, zaključio je Bekim Agai sa Univerziteta u Frankfurtu.

Cilj izučavanja islamske teologije i pedagogije na njemačkim univerzitetima je obrazovati buduće generacije vjeoručitelja i teologa koji će biti spona između islama i Evrope.

Izvor: Al Jazeera