UNICEF: Što manje izvještavati o počiniocima masovnog nasilja

Jedna od preporuka medijima je da fotografiju počinilaca ne objavljuju pored fotografije žrtve.

Među posljedicama štetnog izveštavanja je, navedeno je, mogućnost inspirisanja imitatora koji u počiniocu vide uzor ili heroja (Tanjug)

Način na koji mediji izvještavaju o masovnom nasilju, nasilju u porodici, samoubistvu može da utječe na druge ljude i preporučuje se da se što manje izvještava o samim počiniocima, piše u preporukama koje je UNICEF-ova kancelarija dostavila Udruženju novinara Srbije (UNS).

Upozorava se da se drugi mogu identifikovati s njima ili dobiti inspiraciju, a jedna od preporuka medijima je da fotografiju počinilaca ne objavljuju pored fotografije žrtve.

“Nemojte izveštavati o događaju pojednostavljeno ili senzacionalistički jer to može da da podsticaj ljudima koji žele negativan publicitet”, jedna je od preporuka.

‘Odgovorno izvještavanje za smanjenje rizika’

Među posljedicama štetnog izvještavanja je, navedeno je, mogućnost inspirisanja imitatora koji u počiniocu vide uzor ili heroja.

“Odgovornim izveštavanjem može da se smanji rizik”, piše u UNICEF-ovim preporukama, koje je proslijedio UNS-u, prenosi Tanjug.

Kao korist koju zajednica ima od odgovornog izvještavanja u preporukama je navedeno da se na taj način “pruža utjeha preživjelima, porodicama, zajednicama, uključujući i porodicu počinioca”.

Odgovorno izvještavanje podstiče ljude, piše u UNICEF-ovim preporukama, da potraže pomoć sebi ili drugima u slučaju povišenog rizika od štetnih postupaka.

Izvor: Agencije