Evropski prijedlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova u 11 tačaka

U skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, strane će sve sporove između sebe rješavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima (Reuters)

Na stranici Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) objavljen je evropski prijedlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

Prijedlog sadrži 11 tačaka i u njemu se, pored ostalog, navodi da će strane međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate, kao i da se “Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”.

Također se navodi da obje strane potvrđuju svoju obavezu da primjenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

U tekstu je navedeno da su se ugovorne strane, svjesne odgovornosti za očuvanje mira, posvećene doprinosu plodonosnoj regionalnoj saradnji i sgurnosti u Evropi i prevazilaženju nasljeđa prošlosti, svjesne da su nepovredivosti granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir, polazeći od historijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta osnovnim pitanjima, uključujući pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist naroda, dogovorile o sljedećem:

Član 1

Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na osnovu jednakih prava. Obje strane će međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.

Član 2

Obje strane će se rukovoditi ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

U skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, strane će sve sporove između sebe rješavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Član 4

Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Nijedna strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokira napredak druge strane na njihovom putu ka Evropskoj uniji na osnovu sopstvenih zasluga. Obje strane će poštovati vrijednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.

Član 6

Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obje strane će s novim zamahom nastaviti proces dijaloga koji vodi Evropska unija, koji bi trebao da dovesti do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.

Strane su saglasne da produbljuju buduću saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vjere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih, raseljenih lica i drugih oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma.

Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni dijalogom koji vodi Evropska unija.

Član 7

Obje strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se osigurao odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice s vladom Kosova.

Strane će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mjestima vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu s postojećim evropskim modelima.

Član 8

Strane će razmijeniti stalne misije. One se osnivaju u sjedištu odgovarajuće vlade. Praktična pitanja u vezi s uspostavljanjem misija bit će obrađena posebno.

Član 9

Obje strane uzimaju u obzir posvećenost Evropske unije i drugih donatora da uspostave poseban paket investicija i finansijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.

Član 10

Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsjedava Evropska unija, za praćenje provođenja ovog sporazuma. Obje strane potvrđuju svoju obavezu da primjenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

Član 11

Obje strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za provedbu koja je priložena ovom sporazumu.

Izvor: Agencije