Bećirović i Komšić uputili u proceduru državni zakon o imovini

Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima, kazao je član državnog Predsjedništva Denis Bećirović.

Bosna i Hercegovina mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države uključujući državnu imovinu (Anadolija)

Prijedlog državnog zakona o imovini upućen je u utorak u zvaničnu proceduru Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno, predlagači su Denis Bećirović, član Predsjedništva, i Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

“Ovo je jedan od najsloženijih i najvažnijih zakona u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zajedno s velikim brojem stručnjaka, na pripremi ovog zakona radili smo više od šest mjeseci”, rekao je Bećirović, prenosi Anadolija.

Istakao je da je prije upućivanja zakona razgovarao s predsjednicima stranaka bosanskohercegovačke orijentacije, koji su također podržali tekst ovog zakona.

“Važno je okupljati bosanskohercegovačke snage oko kapitalnih pitanja za državu. Bosanskohercegovačka politika mora znati šta hoće i to što hoće mora pretočiti u pravne i druge akte. Pri tome, strogo ćemo voditi računa da se naša politika odvija u okvirima Ustava Bosne i Hercegovine i zakona Bosne i Hercegovine i Poslovnika o radu državnih organa vlasti. Prema članu 8. predloženog zakona o imovini, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva nad cjelokupnom državnom imovinom.”

U interesu svih ljudi i države Bosne i Hercegovine

“Entiteti i drugi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti i upravljati onom državnom imovinom koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti, u mjeri u kojoj su ovlašteni ovim ili nekim drugim zakonom koji donese Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon je u interesu svih ljudi u Bosni i Hercegovini uvažava potrebe i interese svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini”, naglasio je Bećirović.

Pojasnio je da zakon predviđa da su u Bosni i Hercegovini svi dužni da poštuju i vode računa o pravnoj stečevini Evropske unije.

“Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini, a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski, a ne formalno suverena vlast. Ne zaboravimo, i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zauzet je konačni i obavezujući pravni stav, a to je da je država Bosna i Hercegovina nasljednik imovine Socijalističke, odnosno Republike Bosne i Hercegovine i imovine bivše SFRJ. Dakle, reguliranje tog pitanja je u nadležnosti državnih organa vlasti. Također, Sporazum o sukcesiji navodi da državna imovina pripada Bosni i Hercegovini. To su neoborive činjenice”, istakao je Bećirović.

“Bosna i Hercegovina, kao i sve druge članice Ujedinjenih naroda, mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države, uključujući državnu imovinu”, dodao je Bećirović.

Izvor: Agencije