Bosna i Hercegovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sedamnaesto­godišn­ja Dra­gana Matić iz Ljubuškog ve­li­ki je tal­ent u bi­cik­l­iz­mu, a na kadet­skoj Balka­ni­ja­di u Grčkoj donijela je svo­joj do­movi­ni bron­zanu medalju.

Published On 14 Mar 2023