EU sa četiri balkanske zemlje jača saradnju o migracijama

Evropsko vijeće je dalo ovlasti Evropskoj komisiji za otvaranje pregovora o saradnji Evropske unije s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Albanijom i Crnom Gorom.

Detalji saradnje Evropske unije i četiri balkanske zemlje nisu precizirani (EPA)

Evropska unija poduzela je korake na jačanju saradnje na polju migracija s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Albanijom i Crnom Gorom, koje imaju sporazume s Frontexom.

Evropsko vijeće je dalo ovlasti Evropskoj komisiji za otvaranje pregovora o saradnji s ovim zemljama.

“Migracijski izazovi na zapadnobalkanskoj ruti ne počinju na granicama EU-a. Saradnja s našim partnerima, koja uključuje raspoređivanje Frontexovog osoblja, ključna je za rano otkrivanje i blokiranje nezakonitih migracijskih kretanja. Time će se poboljšati zaštita vanjskih granica EU-a i doprinijeti naporima koje Zapadni Balkan ulaže u sprečavanje krijumčara da se koriste njihovim državnim područjima za tranzit”, navedeno je u saopćenju Evropskog vijeća, prenosi Anadolija.

Detalji saradnje EU-a i četiri balkanske zemlje nisu precizirani.

Sporazum s BiH još nije potpisan

Podsjetili su da je EU već sklopio sporazume s Albanijom, Crnom Gorom i Srbijom u okviru prethodnog mandata Frontexa, no tim se sporazumima agenciji omogućuje samo provođenje zajedničkih operacija i raspoređivanje timova u regije onih zemalja koje graniče s EU-om.

Sporazum s Bosnom i Hercegovinom također je dogovoren pod sličnim uslovima, ali još nije potpisan.

Sporazumi dogovoreni u pregovorima u okviru novog mandata Frontexa omogućit će agenciji da pomogne tim zemljama u naporima u upravljanju migracijskim tokovima, suzbijanju nezakonitog useljavanja i borbi protiv prekograničnog kriminala na cijelom njihovu državnom području.

Novim sporazumima ujedno će se osoblju Frontexa omogućiti obavljanje izvršnih ovlasti, kao što su granične kontrole i registracija osoba.

Izvor: Agencije