Trećina zaposlenih u Srbiji želi da radi od kuće i poslije korone

Anketa je otkrila i da je i prije COVID-a 19 između 26 i 30 posto anketiranih bar jedan dan sedmično u velikim gradovima radilo od kuće (EPA)

Trećina zaposlenih u IT firmama, marketinškim agencijama, malim i srednjim preduzećima u Srbiji željeli bi da nastave s radom van kancelarije i nakon pandemije korona virusa, otkrilo je novo istraživanje koje je sproveo Startit.

U anketi sprovedenoj preko Twittera, 18,5 posto ljudi su odgovorili da se osjećaju usamljeno radeći od kuće jer – nedostaju im kolege, prenijela je agencija Tanjug u petak.

Rezultati su potvrdili da zaposleni žele da sami izaberu lokacije za rad, a novi trend je da je 6,1 posto anketiranih spremno da se preseli iz velikih gradova u unutrašnjosti na selo odakle će raditi na daljinu.
Novi rezultati pokazuju da 55,7 posto anketiranih želi da bira hoće li raditi u kancelariji ili od kuće.
Anketirani su iskustvo rada van kancelarije ocijenili sa visokom ocjenom 4,05, a tek svaki deveti ne želi da nastavi rad van kancelarije nakon pandemije.

Anketa je otkrila i da je i prije COVID-a 19 između 26 i 30 posto anketiranih bar jedan dan sedmično u velikim gradovima radilo od kuće.

Računajući i manja mjesta svih pet dana sedmično od kuće prije COVID-a 19 radilo je 12,1 posto anketiranih, a zatim je taj broj u vrijeme pandemije povećan za sedam puta.
Više od polovine anketiranih odgovorilo je da je dobilo neophodnu motivaciju i podršku za rad, a da je dobilo opremu odgovorilo ih je 64,1 posto.

Ušteda vremena, bolja koncentracija i fleksibilnost

Rad na daljinu anketirani smatraju prije svega uštedom vremena koje provedu na putu do posla, a najveći procenat kao prednost navodi bolju koncentraciju i fokusiranost, kao i fleksibilnost.

Najveći problem s kojim su se suočili je usamljenost, a zatim to što osjećaju da nemaju ograničeno radno vrijeme kad rade od kuće.

Utisak zaposlenih je da se količina posla koji moraju da obave od kuće nije mnogo promijenila u odnosu na rad iz kancelarije – 82,3 posto smatra da rade slično ili isto danas, kao i prije pandemije.
U Startitovoj anketi bilo je 53 posto muškaraca, a 64 posto anketiranih živi i radi u Beogradu.

Najviše anketiranih, 70 posto, između je 25 i 40 godina, dok ih u IT firmama radi 30 posto.

Izvor: Agencije