Za eurointegraciju zapadnog Balkana odlučujuća 2018. godina

Christian Danielsson: Pojačani odnosi, važnost i jasne perspektive zapadnog Balkana i Evropske unije moraju se iskoristiti (Delegacija EU u BiH)

Christian Danielsson, generalni direktor Direktorijata Evropske komisije, zadužen za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske unije, izjavio je da će 2018. godina biti izuzetno važna za proces eurointegracija zemalja zapadnog Balkana.

On je, kao predstavnik EK-a, učestvovao na sastanku Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta organiziranog s predstavnicima nacionalnih parlamenata zemalja članica i šest zemalja zapadnog Balkana koje su u procesu eurointegracija, a tokom izlaganju je stavio akcenat i na značaj dijaloga Srbije i Kosova, ocjenjujući da je sada historijski trenutak za nalaženje trajnog rješenja.

Danielsson je evropsku pespektivu regije ocijenio kao “vodeću reformsku i tranzicionu snagu” na zapadnom Balkanu.

Intenziviranje međusobnih odnosa

U tom je smislu najavio da EK radi na Strategiji za vjerodostojnu perspektivu proširenja zapadnog Balkana, koja će biti usvojena u februaru, te pozvao zemlje regije da daju svoj doprinos već započetom intenziviranju odnosa EU-a i zapadnog Balkana.

“Jasna pespektiva članstva nije jednosmjerna ulica. Da bi se ona provela u realnost, velika odgovornost leži na zemljama zapadnog Balkana. One moraju staviti naglasak na vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava. To je osnovno za eurointegracioni proces, ali čak i važnije za prosperitet samih država”, naglasio je Danielsson.

Posebno je naglasio da postoji “novi momentum pojačanih odnosa, važnosti i jasne perspektive” zapadnog Balkana i EU-a, koji se mora iskoristiti.

“Predstojeća 2018. godina bit će krucijalna u tom smislu. EK radi na Strategiji za vjerodostojnu perspektivu proširenja zapadnog Balkana, koja će biti usvojena u februaru. U aprilu ćemo imati uobićajni ‘paket proširenja’, gdje ćemo dati ocjene o tome gdje se zemlje nalaze i gdje bi trebale biti kada je riječ o ulasku u EU. O tome će raspravljati zemlje članice u junu. U međuvremenu imat ćemo važan samit EU – zapadni Balkan u Sofiji”, naveo je visoki predstavnik EK-a.

On kaže da je jasno da sve EU institucije naporno rade u okviru politike proširenja.

Važnost slobode medija i izražavanja

Pozvao je zemlje regije da u svojim uzvratnim naporima i refomskim procesima posebnu pažnju stave na efikasno i nezavisno pravosuđe, rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, funkcionalnost demokratskih institucija, posebno nacionalnih parlamenata, ali i na stanje u slobodi medija i izražavanja, koje je, prema ocjeni EK-a, zabrinjavajuće u regiji.

“Slobodni i nezavisni mediji koji prate rade vlada neophodni su za debate i reformske procese. Zato EK podržava inicijative namijenjene nezavisnom, pluralističkom i ekonomski održivom medijskom sektoru na zapadnom Balkanu”, kaže Danielsson.

Naglasio je i važnost ekonomskih reformi u zemljama regije.

Poseban akcenat je stavio na pomirenje i dobrosusjedske odnose na zapadnom Balkanu i ocijenio da postoji “historijski trenutak” za pronalaženje trajnog rješenja u dijalogu Srbije i Kosova.

Izvor: Agencije