Novi projekat se bazira na regionalnoj saradnji, kako bi se postiglo bolje upravljanje tržištima rada na Balkanu.
Skup je bio prilika za rješavanje pitanja među zemljama te poboljšanje saradnje i ubrzanje pristupa Evropskoj uniji.
Države regije žele unaprijediti ekonomski rast, saobraćaj, kvalitet okoliša i održivi turizam.
Srbija je na 19. mjestu, a Hrvatska, Crna Gora, i Makedonija zauzele su mjesta od 30. do 32., prema portalu Politico.
Osim odnosa prema izbjeglicama i manjinama, Amnesty upozorava na slobodu izražavanja, korupciju, kažnjavanje zločina.
Crna Gora je bez suvišnih 'ali' priznala krivicu za sukobe devedesetih, zbog čega ima odlične odnose sa susjedima...
Oglasi