Cijene roaminga će od 1. jula biti smanjene za 27 posto, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje roaminga.
U analizi Svjetske banke navodi se kako je šest država regije izloženo rastućim vanjskim i unutrašnjim rizicima.
Anketa RCC-a pokazuje da i građani regije smatraju da je cijena roaminga prepreka prilikom putovanja u inostranstvo.
BiH ranije tražila odgodu primjene sporazuma koji će se potpisati u Beogradu, kako bi se 2021. potpuno ukinuo roaming.
Prema riječima visokog evropskog zvaničnika, vlasti moraju biti formirane i na nivou države, ali i Federacije BiH.
Evropska unija najvažnija je snaga u regiji za promociju demokratije, vladavine prava i poštivanja osnovnih prava.
Oglasi