Američki državni sekretar Rex Tillerson potvrdio namjeru SAD-a da se snažnije angažiraju u regiji Jugoistočne Evrope.
Rex Tillerson
Tillerson je rekao da sada postoje nove generacije balkanskih naroda koje su spremne oprostiti prošlost.
Države članice Evropske unije smatraju da bi se mogao osigurati mir na Balkanu, a da je pristupanja EU ključno za to.
Atlantsko vijeće predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi.
Francusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo sve države da u potpunosti surađuju s međunarodnim krivičnim sudovima.
Jedan od čelnika Evropske komisijeje evropsku pespektivu regije ocijenio kao vodeću reformsku i tranzicionu snagu.
Oglasi