Zarije Seizović

Zarije Seizović

Zarije Seizović je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autor je deset knjiga i stotinjak naučnih i stručnih radova na BHS i e... ngleskom jeziku. Predavao je na dodiplomskim i postdiplomskim studijima u BiH i inozemstvu. Član je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH.


Više od istog autora