Svetlana Slapšak

Svetlana Slapšak

Svetlana Slapšak, rođena u Beogradu, redovna je profesorica i dekanesa postdiplomske škole za humanistiku ISH u Ljubljani, autorica četrdesetak knjiga... i preko 1.000 članaka. Predavala je u SAD-u i u Evropi. Sfera istraživanja: antičke studije, antropologija, balkanologija, lingvistika, književnost, feminizam.


Više od istog autora

Hrvatska najčešće zamišlja Sloveniju kao nešto što treba ‘preskočiti’ pri ulasku u EU, a ne kao prva vrata koja u Evropi treba otvoriti.

28 Jun 2013