Susan Abulhawa

Susan Abulhawa

Susan Abulhawa je palestinska književnica i autorica bestsellera "Jutro u Jeninu". Osnivačica je Igrališta za Palestinu, nevladine organizacije za dje... cu. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Palestinci­ma se sada pro­da­ju iste laži koje su kupili pri­je 20 go­d­i­na; sada se od njih traži pot­puno odus­ta­jan­je od pra­va kao domi­cilnog nar­o­da.

opinion by Susan Abulhawa
Published On 16 Jan 2014