Slavo Kukić

Slavo Kukić

Slavo Kukić je doktor socioloških znanosti i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Autor je 18 knjiga - sedam udžbenika za srednje š... kole i fakultete, te 11 studija posvećenih analizi bh. društva i države. Autor je više od 100 naučnih radova.


Više od istog autora