Oleg Lokmić

Oleg Lokmić

Oleg Lokmić je dvije decenije proveo u sportskim redakcijama Oslobođenja i Dnevnog avaza kao novinar i urednik prije nego se 2014. odlučio na odlazak ... u inostranstvo iz porodičnih razloga. U Milanu ga je karijera odvela drugim putem, ali se pisanju svako malo vraća.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok po­je­dine države po­država­ju uvođen­je sis­tema vred­no­van­ja nu­tri­tivnih vri­jed­nos­ti, Ital­i­ja pred­vo­di opozi­ci­ju žaleći se da ne ci­jeni proizvode na ko­ji­ma se temelji nji­ho­va kuhin­ja.

Published On 19 Feb 2022
Hrana, Trgovina