Nikola Baketa

Nikola Baketa

Nikola Baketa je poslijedoktorand i istraživač, magistrirao je komparativnu politiku na Central European Universityu, a doktorirao na Fakultetu politi... čkih znanosti u Zagrebu. Područja interesa su mu javne politike, građanska pismenost i obrazovanje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U posljednjih mjesec Vlada Hrvatske je došla iz faze ‘sve je pod kontrolom’ do faze ‘stavit ćemo vas pod kontrolu’.

Mišljenje autora Nikola Baketa
Published On 24 Dec 2020