Nikola Baketa

Nikola Baketa

Nikola Baketa je poslijedoktorand i istraživač, magistrirao je komparativnu politiku na Central European Universityu, a doktorirao na Fakultetu politi... čkih znanosti u Zagrebu. Područja interesa su mu javne politike, građanska pismenost i obrazovanje.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U posljed­njih mjesec Vla­da Hrvatske je došla iz faze ‘sve je pod kon­trolom’ do faze ‘stavit ćemo vas pod kon­trolu’.

opinion by Nikola Baketa
Published On 24 Dec 2020