Nikola Baketa

Nikola Baketa

Nikola Baketa je poslijedoktorand i istraživač, magistrirao je komparativnu politiku na Central European Universityu, a doktorirao na Fakultetu politi... čkih znanosti u Zagrebu. Područja interesa su mu javne politike, građanska pismenost i obrazovanje.


Više od istog autora