Muhamed Jusić

Muhamed Jusić

Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar dešavanja na Bliskom istoku i na Balkanu. Kolumnist je glasila IZ-a BiH Preporod, saradnik magazina Star... t BiH za međunarodne teme i koordinator projekta "Islam in South East Europe - ISEEF".


Više od istog autora