Ertan  Aydin

Ertan Aydin

Dr. Ertan Aydin je viši savjetnik turskog premijera i odgovoran je za domaću politiku i javno mnijenje. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ta­las ori­jen­tal­is­tičkog pris­tu­pa za­pad­n­jačk­ih medi­ja spram Turske vuče ko­ri­jene iz stereoti­pa iz prošlosti i seku­larnog ri­val­st­va.

opinion by Ertan Aydin
Published On 13 Dec 2013