Edin Ramulić

Edin Ramulić

Edin Ramulić je aktivista za ljudska prava iz Prijedora. Nekadašnji je novinar i urednik tri izdanja knjige nestalh Ni krivi, ni dužni. Pružanje podrš... ke svjedocima i žrtvama ratnih zločina te prikupljanje informacija o nestalim osobama je njegova stalna preokupacija. U svom radu nastoji doprinijeti procesima izgradnje kulture sjećanja i suočavanja s prošlošću. Trenutno je angažiran na uspostavi dokumentacijskog centra i arhiva o ratnim zločinima počinjenim u Prijedoru.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

U tri mjese­ca 1992. go­dine, u udruženom zloči­načkom po­duh­vatu, u ovom kra­jiškom gradu ubi­je­na je veći­na žr­ta­va od 3.176 do sada ev­i­den­ti­ranih; među nji­ma 256 žena te 102 djece.

opinion by Edin Ramulić
Published On 06 Apr 2017