Draško Luković

Draško Luković

Draško Luković je magistrirao na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Kritičke  radove objavljivao u časopisima za... književnost, film, filozofiju i društvenu teoriju. 


Više od istog autora

Samo u okvirima trenutno vladajućeg kulturnog modela, koji od nas pravi skupljače potpisa i fotografija, moguće je reći da ne postojiš ako nisi bio na televiziji, a da se pritom ne misli da si izvalio ordinarnu glupost.

Kakvim medijima će se budući pripovjedači koristiti za opstanak pripovijedanja skoro da je svejedno.

09 Oct 2012

Zločine koje su počinili tzv. “naši” neće zaobilaziti samo historiografija.

27 Aug 2012