David Bollier

David Bollier

David Bollier je direktor programa Transformacija zajedničkih dobara u Centru za novu ekonomiju Schumacher.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Izvrš­na ure­d­ba SAD-a da ek­sploat­i­ra Mjesec pokazu­je da ne­olib­er­alne ide­je o ‘vri­jed­nos­ti’ nad­jačava­ju kolek­tivno do­bro.

opinion by David Bollier
Published On 27 Apr 2020