Charles A. Kupchan

Charles A. Kupchan

Charles A. Kupchan, viši saradnik u Vijeću za vanjskopolitičke odnose, profesor je međunarodnih odnosa na Univerzitetu Georgetown i autor knjige Isola... tionism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World (Oxford University Press, 2020).


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

SAD tre­ba povesti od­lučne NATO na­pore kako bi dao diplo­mati­ji šan­su da deeskali­ra rusko-ukra­jin­sku krizu, dok priprema oštre sankci­je ako pre­gov­ori propad­nu.

opinion by Charles A. Kupchan
Published On 27 Dec 2021