Boris Lalić

Boris Lalić

  Boris Lalić je pisac i novinar iz Sarajeva. Po struci je magistar komparativne književnosti. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ske­j­teri u Sara­je­vu po­mogli su drugu koji je sti­gao iz Ukra­jine: neko je dao dasku, neko os­o­vine, neko leža­jeve i točkove i eto ske­j­ta mladom An­dreju.

blog by Boris Lalić
Published On 20 Apr 2022

Niko­laj Vasil­je­vič Gogolj važio je za ruskog au­to­ra, ali se spom­in­je i kao Miko­la Vasiljovič Ho­holj, s tit­u­lom ve­likog ukra­jin­skog kn­jiževni­ka, pa je pi­tan­je – čiji je taj slavni pisac?

blog by Boris Lalić
Published On 04 Mar 2022

Ne­hu­mani uslovi rada i fiz­ičko zlostavl­jan­je rad­ni­ka do­gađa­ju se usred Ital­i­je, odak­le dolazi 90 pos­to kože koja se upotre­bl­ja­va u mod­noj in­dus­tri­ji.

blog by Boris Lalić
Published On 10 Feb 2022