Bajro Perva

Bajro Perva

Bajro Perva je diplomirani komunikolog i profesionalni novinar. Bavi se publicistikom i književnošću. Objavio je 10 knjiga. Član je Društva pisaca i n... ekih novinarskih udruženja.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj