Abdullahi Ibrahim

Abdullahi Ibrahim

Autor i istraživač iz Sudana. Profesor afričke i islamske historije na Univerzitetu Missouri.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Demokrati­ja je dragoc­je­na amer­ič­ka vri­jed­nost, ali ona in­stink­tivno može biti pri­jet­n­ja amer­ičkim na­cional­nim in­teres­i­ma.

opinion by Abdullahi Ibrahim
Published On 26 Aug 2015