Sve više Srba odlazi sa sjevera Kosova

Za razliku od Albanaca koji odlaze u zemlje zapadne Evrope, Srbi bolju perspektivu najčešće traže u Srbiji jer svoju budućnost više ne vide na Kosovu.

Posljednjih godina raste trend migracije srpskog stanovništva s Kosova, posebno mladih.

Za razliku od Albanaca koji odlaze u zemlje zapadne Evrope, Srbi bolju perspektivu najčešće traže u Srbiji jer svoju budućnost više ne vide na Kosovu.

Izvor: Al Jazeera