Mogu li se posvađani obrazovni sindikati u Hrvatskoj izboriti za koeficijente?

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i Sindikat hrvatskih učitelja najavili su da će od hrvatske vlade tražiti prebacivanje nastavnika u viši platni razred.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama i Sindikat hrvatskih učitelja najavili su da će od hrvatske vlade tražiti prebacivanje nastavnika u viši platni razred.

Nezadovoljni su odnosom plata u poređenju s ostalim državnim i javnim službenicima.

Ali, u pozadini svega je svađa i neslaganje s druga dva sindikata, koji okupljaju manje članova, ali se zalažu za štrajk ili protest.

Izvor: Al Jazeera