Vrajolli: Grupa napustila manastir u dogovoru s KFOR-om

“Mislim da cilj kosovskih institucija nije bio da ih eliminiše već da se osigura da se okonča incident i da nemaju sposobnost da ponovo napadnu.”

“Logistika koju je grupa imala kao i ličnosti koje su bile uključene u taj incident imaju jasne veze sa vlastima u Srbiji. Tako da rizik da se ovaj sukob ponovo dogodi zavisi od srpskih vlasti kao i od pritiska međunarodne zajednice… Srpske vlasti imaju gotovo potpunu kontrolu nad mogućim grupama koje bi mogle izvesti napade jer bilo bi nemoguće da srpske vlasti nemaju informacije o takvim dešavanjima… Jedina stvar koja nije jasna je ko je izdao direktno naređenje, da li su vlasti u Srbiji dale ili ne, i da li su bile u stanju da spriječe takav napad”, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Kosova Mentor Vrajolli.

“KFOR je ušao u zgradu manastira dok su tu bili i napadači i čini se da je bilo određenih pregovora grupe i KFOR-a. Mislim da cilj kosovskih institucija nije bio da ih eliminiše već da se osigura da se okonča incident i da nemaju sposobnost da ponovo napadnu”, dodao je.

Izvor: Al Jazeera