U porastu trend krađe električne energije u Sjevernoj Makedoniji

U Sjevernoj Makedoniji jedan od glavnih izazova kompanije koja distribuira električnu energiju jeste smanjiti zloupotrebe jer se dio građana sam priključuje na sistem i ne plaća za potrošenu struju.

U Sjevernoj Makedoniji jedan od glavnih izazova kompanije koja distribuira električnu energiju jeste smanjiti zloupotrebe jer se dio građana sam priključuje na sistem i ne plaća za potrošenu struju. Krađa električne energije je kazneno djelo, ali malo je sudskih presuda za takve zloupotrebe. Početkom septembra u zemlji je proglašena energetska kriza i vlasti od građana traže da se struja koristi racionalno.

Izvor: Al Jazeera