Kosovo mijenja krivični zakon za slučajeve seksualnog nasilja

Vlada je pokrenula i izmjene krivičnog zakona s ciljem pooštravanja kazni u slučaju porodičnog i seksualnog nasilja.

Kosovo je pokrenulo državni protokol za institucionalno pristupanje u slučajevima seksualnog nasilja radi bolje zaštite žrtava.

Vlada je pokrenula i izmjene krivičnog zakona s ciljem pooštravanja kazni u slučaju porodičnog i seksualnog nasilja.

Inicijativa je uslijedila nakon nedavnog slučaja silovanja maloljetnice te porasta nasilja nad ženama

Izvor: Al Jazeera