Niz novina u novom Zakonu o radu u Hrvatskoj

Zakon uvodi niz novina, od suzbijanja dugogodišnjih ugovora na određeno, reguliranja rada na izdvojenom radnom mjestu, do novog oblika rada putem digitalnih platformi.

U Hrvatskoj Uskoro bi trebao stupiti na snagu novi zakon o radu na kojem se radilo dvije godine. U njega su uvrštene i dvije evropske direktive – o balansu između privatnog i poslovnog života, te o transparentnim i predvidim radnim okolnostima. Zakon uvodi niz novina, od suzbijanja dugogodišnjih ugovora na određeno, reguliranja rada na izdvojenom radnom mjestu, do novog oblika rada putem digitalnih platformi.

Izvor: Al Jazeera