Dužina videa 02 minutes 57 seconds

BiH: 500 predmeta ratnih zločina u kojima su poznati izvršioci na čekanju

Revidiranom državnom strategijom, koja je usvojena prije godinu i po, planirano je da svi budu riješeni do kraja sljedeće godine, ali taj rok neće biti ispoštovan.

U Bosni i Hercegovini se, gotovo 27 godina po završetku rata, još čeka na procesuiranje više stotina predmeta ratnih zločina. Revidiranom državnom strategijom, koja je usvojena prije godinu i po, planirano je da svi budu riješeni do kraja sljedeće godine, ali taj rok neće biti ispoštovan. U pravosuđu krive pandemiju, a porodice žrtava – pravosuđe.

Izvor: Al Jazeera