BN televizija za gašenje predajnika optužuje vlast u RS-u

Komercijalna televizija, sa sjedištem u Bijeljini ugasila je tri analogna predajnika, a do kraja godine treba ugasiti još sedam.
Izvor: Al Jazeera