Povećava se nivo kancerogenog elementa arsena u rijeci Željeznici

Prije više od mjesec dana javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kantona Sarajevo upozorilo je odgovorne institucije da se koncentracija otrovnih elemenata u otpadnim vodama u tom kantonu povećava. U prvom redu povećava se nivo kancerogenog elementa arsena u rijeci Željeznici. Sve se to dešava u vodozaštitnoj zoni i neposrednoj blizini izvorišta vode za piće. U […]

Prije više od mjesec dana javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Kantona Sarajevo upozorilo je odgovorne institucije da se koncentracija otrovnih elemenata u otpadnim vodama u tom kantonu povećava. U prvom redu povećava se nivo kancerogenog elementa arsena u rijeci Željeznici. Sve se to dešava u vodozaštitnoj zoni i neposrednoj blizini izvorišta vode za piće. U koliko se ne reagira na vrijeme, tvrde, moglo bi doći do šire kontaminacije tla, a onda bunara pitke vode. Skupština Kantona Sarajevo je naredila da se odmah reagira, a mogući zagađivači poručuju da se ovaj problem previše politizira.